Phú Thọ là một thị xã thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thị xã Phú Thọ có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 4 phường: Âu Cơ, Hùng Vương, Phong Châu, Thanh Vinh và 5 xã: Hà Lộc, Hà Thạch, Phú Hộ, Thanh Minh, Văn Lung.

Tọa độ: 21°23′47″B 105°12′33″Đ

Bản đồ Thị xã Phú Thọ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thị xã Phú Thọ

Xem Trực quan hơn BĐQH Thị xã Phú Thọ tại Remaps.vn