Thị xã Duyên Hải nằm về phía đông nam của tỉnh Trà Vinh, cạnh cửa Cung Hầu của sông Cổ Chiên, cách thành phố Trà Vinh 56 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 258 km và cách thành phố Cần Thơ 156 km, có vị trí địa lý:

Thị xã Duyên Hải có diện tích 175,07 km², dân số năm 2019 là 48.210 người[4], mật độ dân số đạt 275 người/km².

Bản đồ thị xã Duyên Hải

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí thị xã Duyên Hải

Xem Trực quan hơn BĐQH thị xã Duyên Hải tại Remaps.vn