Đông Triều là một thị xã nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đông Triều nằm ở giao lộ của vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Thị xã Đông Triều có diện tích 396,58 km², dân số năm 2019 là 171.673 người. Mật độ dân số là 433 người/km²

Bản đồ Thị xã Đông Triều

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thị xã Đông Triều

Xem Trực quan hơn BĐQH Thị xã Đông Triều tại Remaps.vn