Bỉm Sơn là một thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị xã Bỉm Sơn nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Nga Sơn và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Phía tây và phía nam giáp huyện Hà Trung
  • Phía bắc giáp thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Thị xã Bỉm Sơn có diện tích 66,89 km². Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, thị xã Bỉm Sơn có 58.378 người, mật độ dân số đạt 873 người/km².

Thị xã Bỉm Sơn có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường: Ba Đình, Bắc Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn và 1 xã: Quang Trung.

Bản đồ Thị xã Bỉm Sơn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thị xã Bỉm Sơn

Xem Trực quan hơn BĐQH Thị xã Bỉm Sơn tại Remaps.vn