Thành phố Vĩnh Yên nằm ở trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

Tổ chức lãnh đạo
Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Sơn
Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh
Địa lý
Tọa độ: 21°18′45″B 105°35′46″Đ

Bản đồ Thành phố Vĩnh Yên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Vĩnh Yên

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Vĩnh Yên tại Remaps.vn