Việt Trì là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú và 9 xã: Chu Hóa, Hùng Lô, Hy Cương, Kim Đức, Phượng Lâu, Sông Lô, Thanh Đình, Thụy Vân, Trưng Vương.

Tọa độ: 21°18′00″B 105°26′00″Đ

Bản đồ Thành phố Việt Trì

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Việt Trì

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Việt Trì tại Remaps.vn