Uông Bí là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Dân số 120.982 người, mật độ 472 người/km². Thành phố Uông Bí có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 phường: Bắc Sơn, Nam Khê, Phương Đông, Phương Nam, Quang Trung, Thanh Sơn, Trưng Vương, Vàng Danh, Yên Thanh và 1 xã: Thượng Yên Công.

Bản đồ Thành phố Uông Bí

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Uông Bí

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Uông Bí tại Remaps.vn