Tuyên Quang là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Thành phố Tuyên Quang có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 10 phường: An Tường, Đội Cấn, Hưng Thành, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phan Thiết, Tân Hà, Tân Quang, Ỷ La và 5 xã: An Khang, Kim Phú, Lưỡng Vượng, Thái Long, Tràng Đà.

Tọa độ: 21°49′18″B 105°13′16″Đ

Bản đồ Thành phố Tuyên Quang

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Tuyên Quang

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Tuyên Quang tại Remaps.vn