Thành phố nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, giáp với huyện:

Thành phố Sóc Trăng có diện tích tự nhiên là 76,15 km² với dân số năm 2019 là 137.305 người.[5]