Thành phố Quảng Ngãi nằm ở trung bộ Việt Nam; cách Thủ đô Hà Nội 898 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 819 km, cách thành phố Đà Nẵng 146 km. Cách các thành phố khác: Huế 229 km, Quy Nhơn 176 km, Kon Tum 198 km, có vị trí địa lý:

Thành phố Quảng Ngãi có diện tích 160,15 km², dân số năm 2019 là 261.417 người.[5]

Sông Trà Khúc chảy qua giữa lòng thành phố, chia thành phố thành bờ Bắc và bờ Nam.

Bản đồ Thành phố Quảng Ngãi

 Download miễn phí Thành phố Quảng Ngãi

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Quảng Ngãi tại Remaps.vn