Thành phố Quảng Ngãi nằm ở trung bộ Việt Nam; cách Thủ đô Hà Nội 898 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 819 km, cách thành phố Đà Nẵng 146 km. Cách các thành phố khác: Huế 229 km, Quy Nhơn 176 km, Kon Tum 198 km, có vị trí địa lý:

Thành phố Quảng Ngãi có diện tích 160,15 km², dân số năm 2019 là 261.417 người.[5]

Sông Trà Khúc chảy qua giữa lòng thành phố, chia thành phố thành bờ Bắc và bờ Nam.

Bản đồ Thành phố Quảng Ngãi

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí Thành phố Quảng Ngãi

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Quảng Ngãi tại Remaps.vn