Thành phố Đồng Hới nằm giữa Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh và bên tuyến đường sắt Bắc-Nam với ga Đồng Hới là một trong những ga chính, cách thủ đô Hà Nội 500 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 267 km về phía Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.220 km về phía Nam, có sông Nhật Lệ chảy qua, có vị trí địa lý:

Thành phố Đồng Hới có diện tích 155,87 km², dân số năm 2020 là 136.078 người[4], mật độ dân số đạt 873 người/km².

Đồng Hới

Bản đồ Thành phố Đồng Hới

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Đồng Hới

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Đồng Hới tại Remaps.vn