Thành phố Cao Bằng nằm gần như giữa trung tâm địa lý của tỉnh Cao Bằng, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị của tỉnh Cao Bằng và là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Đông Bắc Bộ, có vị trí địa lý:

Bản đồ Thành phố Cao Bằng

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Cao Bằng

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Cao Bằng tại Remaps.vn