Bắc Ninh là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Thành phố Bắc Ninh có diện tích 82,64 km² với dân số là 270.426 người, là thành phố trực thuộc tỉnh đông thứ 4 về dân số tại miền Bắc, mật độ dân số đạt 3.272 người/km², bao gồm 19 phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, Suối Hoa, Ninh Xá, Tiền An, Vệ An, Vạn An

Bản đồ thành phố Bắc Ninh

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành_phố_Bắc_Ninh

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Bắc Ninh tại Remaps.vn