Quận Hải An nằm ở phía đông của thành phố Hải Phòng, có vị trí địa lý:

Quận có diện tích 103,7 km²[2], dân số năm 2019 là 132.943 người, mật độ dân số đạt 1.282 người/km².[3] Đây là địa phương có dự án Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đi qua.

Bản đồ Quận Hải An – Hải Phòng

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Quận Hải An _ Hải_Phòng

Xem Trực quan hơn BĐQH Quận Hải An tại Remaps.vn