Yên Thế là một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Huyện Yên Thế nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Giang có diện tích 301,26 km², dân số năm 2018 là 110.920 người và mật độ dân số trung bình 340 người/km².

Huyện Yên Thế có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Phồn Xương (huyện lỵ), Bố Hạ và 17 xã: An Thượng, Canh Nậu, Đông Sơn, Đồng Hưu, Đồng Kỳ, Đồng Lạc, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Đồng Vương, Hồng Kỳ, Hương Vỹ, Tam Hiệp, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tân Sỏi, Tiến Thắng, Xuân Lương.

Bản đồ Huyện Yên Thế

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Yên Thế

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Yên Thế tại Remaps.vn