Yên Lạc là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Huyện Yên Lạc có 17 được đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Yên Lạc (huyện lỵ), Tam Hồng và 15 xã: Bình Định, Đại Tự, Đồng Cương, Đồng Văn, Hồng Châu, Hồng Phương, Liên Châu, Nguyệt Đức, Tề Lỗ, Trung Hà, Trung Kiên, Trung Nguyên, Văn Tiến, Yên Đồng, Yên Phương.

Tọa độ: 21°14′07″B 105°34′29″Đ

Bản đồ Huyện Yên Lạc

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Yên Lạc

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Yên Lạc tại Remaps.vn