Việt Yên là một huyện trung du nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Huyện Việt Yên có diện tích 171,01 km², dân số năm 2022 là 228.953 người, mật độ dân số đạt 1.339 người/km².

Huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Bích Động (huyện lỵ), Nếnh và 15 xã: Hồng Thái, Hương Mai, Minh Đức, Nghĩa Trung, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Tự Lạn, Vân Hà, Vân Trung, Việt Tiến.

Bản đồ Huyện Việt Yên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Việt Yên

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Việt Yên tại Remaps.vn