Huyện Tuy Đức nằm ở phía tây bắc tỉnh Đắk Nông, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 1.123,27 km², dân số năm 2020 là 65.678 người[1], mật độ dân số đạt 58 người/km².

Huyện Tuy Đức có 6 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 6 xã: Đắk Buk So (huyện lỵ), Đắk NgoĐắk R’TihQuảng TâmQuảng Tân và Quảng Trực.

Bản đồ huyện Tuy Đức

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Tuy Đức

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tuy Đức tại Remaps.vn