Huyện Trà Cú nằm cách thành phố Trà Vinh 33 km đường lộ trên tuyến quốc lộ 53 và 54. Đây là tuyến vận tải hàng hóa quốc tế qua cửa biển Định An, có vị trí địa lý:

Huyện Trà Cú có diện tích 312,43 km², dân số năm 2019 là 146.329 người[2], mật độ dân số đạt 468 người/km².

Huyện có đông đồng bào Khmer đông nhất tỉnh, chiếm 60% dân số so với dân số toàn huyện, chủ yếu sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Bản đồ Huyện Trà Cú

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí Huyện Trà Cú

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Trà Cú tại Remaps.vn