Huyện Tiểu Cần nằm về phía tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu, có vị trí địa lý:

Huyện Tiểu Cần có diện tích 227,22 km², dân số năm 2019 là 107.846 người[2], mật độ dân số đạt 475 người/km².

Bản đồ Huyện Tiểu Cần

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí Huyện Tiểu Cần

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Tiểu Cần tại Remaps.vn