Tiên Yên là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Diện tích: 647,897 km². Dân số: 49.300 người (Năm 2016). Mật độ dân số 72 người/km².

Huyện Tiên Yên có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tiên Yên (huyện lỵ) và 10 xã: Đại Dực, Điền Xá, Đông Hải, Đông Ngũ, Đồng Rui, Hà Lâu, Hải Lạng, Phong Dụ, Tiên Lãng, Yên Than.

Bản đồ Huyện Tiền Yên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Tiền Yên 2020

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Tỉnh Quảng Ninh năm 2030

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Tiền Yên tại Remaps.vn