Thường Xuân là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Huyện Thường Xuân nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Huyện Thường Xuân có diện tích tự nhiên 1.113,24 km²,[1] là huyện rộng nhất tỉnh Thanh Hóa. Dân số năm 2019 là 89.131 người, mật độ dân số đạt 80 người/km².[2]

Địa hình huyện chủ yếu là đồi núi thấp, bị chia cắt nhiều, độ dốc lớn, có các đỉnh núi: Bù Chò (1.563 m), Bù Rinh (1.291m). Có sông Chu, sông Dát chảy qua. Đất rừng chiếm khoảng 80% diện tích.

Huyện Thường Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thường Xuân (huyện lỵ) và 15 xã: Bát MọtLuận KhêLuận ThànhLương SơnNgọc PhụngTân ThànhThọ ThanhVạn XuânXuân CaoXuân ChinhXuân DươngXuân LẹXuân LộcXuân ThắngYên Nhân.

Bản đồ Huyện Thường Xuân

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Thường Xuân

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Thường Xuân tại Remaps.vn