Huyện Thạch An nằm ở phía đông nam của tỉnh Cao Bằng, nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 38 km, cách thành phố Lạng Sơn khoảng 86 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 240 km về phía đông nam, có vị trí địa lý: