Tam Nông là một huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Huyện Tam Nông có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hưng Hóa (huyện lỵ) và 11 xã: Bắc Sơn, Dân Quyền, Dị Nậu, Hiền Quan, Hương Nộn, Lam Sơn, Quang Húc, Tề Lễ, Thanh Uyên, Thọ Văn, Vạn Xuân.

Tọa độ: 21°15′6″B 105°17′32″Đ

Bản đồ Huyện Tam Nông

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Tam Nông

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Tam Nông tại Remaps.vn