Tam Dương là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Diện tích tự nhiên của Tam Dương là 107,13 km². Dân số huyện Tam Dương theo thống kê năm 2018 là 101.624 người.

Huyện Tam Dương có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Hợp Hòa (huyện lỵ), Kim Long và 11 xã: An Hòa, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu, Hợp Thịnh, Hướng Đạo, Thanh Vân, Vân Hội.

Tọa độ: 21°22′59″B 105°32′28″Đ

Bản đồ Huyện Tam Dương

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Tam Dương

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Tam Dương tại Remaps.vn