Tam Đảo là huyện cực bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Hợp Châu (huyện lỵ), Đại Đình, Tam Đảo và 6 xã: Bồ Lý, Đạo Trù, Hồ Sơn, Minh Quang, Tam Quan, Yên Dương.

Tọa độ: 21°23′37″B 105°37′0″Đ

Bản đồ Huyện Tam Đảo

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Tam Đảo

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Tam Đảo tại Remaps.vn