Sông Lô là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tam Sơn (huyện lỵ) và 16 xã: Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch.

Tọa độ: 21°25′08″B 105°24′22″Đ

Bản đồ huyện Văn Bàn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Văn Bàn

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Văn Bàn tại Remaps.vn