Sơn Tịnh là một huyện đồng bằng nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

Vào năm 2005, huyện có diện tích 343,57 km², dân số là 194.738 người, mật độ dân số đạt 566 người/km²[cần dẫn nguồn]. Hiện nay, huyện có diện tích 243,1 km², dân số năm 2019 là 95.843 người.[3]

Huyện có diện tích 243,86 km², dân số năm 2020 là 96.020 người, mật độ dân số đạt 394 người/km²[1].

Bản đồ huyện Sơn Tịnh

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Sơn Tịnh

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Sơn Tịnh tại Remaps.vn