Huyện Sơn Tây nằm về phía tây tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

Huyện Sơn Tây có diện tích 382,21 km², dân số năm 2019 là 21.174 người[4], mật độ dân số đạt 55 người/km².

Bản đồ huyện Sơn Tây

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Sơn Tây

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Sơn Tây tại Remaps.vn