Huyện Si Ma Cai nằm ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai chừng 95km, có vị trí địa lý:

Huyện Si Ma Cai có diện tích 234,54 km², dân số năm 2004 là 26.753 người, gồm 11 dân tộc trong đó chủ yếu là người H’Mông (chiếm 82,52%), Nùng (chiếm 12,25%), La Chí (chiếm 0,75%), Cờ Lao (chiếm 3,98%), Phù Lá (chiếm 0,09%), Kinh (chiếm 0,28%).

Bản đồ huyện Sa Ma Cai

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Sa Ma Cai

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Sa Ma Cai tại Remaps.vn