Huyện Phước Long nằm ở phía Bắc tỉnh Bạc Liêu, có vị trí địa lý:

Huyện Phước Long có diện tích 417,84 km², dân số năm 2019 là 124.405 người, mật độ dân số đạt 298 người/km².[4]