Như Xuân là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Huyện Như Xuân nằm ở phía tây nam tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Thường Xuân
  • Phía đông giáp huyện Như Thanh
  • Phía tây giáp huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
  • Phía nam giáp huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Huyện Như Xuân có diện tích tự nhiên 717,40 km², dân số năm 2019 là 66.240 người, mật độ dân số đạt 92 người/km².

Huyện Như Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Yên Cát (huyện lỵ) và 15 xã: Bãi Trành, Bình Lương, Cát Tân, Cát Vân, Hóa Quỳ, Tân Bình, Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Xuân Hòa.

Bản đồ Huyện Như Xuân

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Như Xuân

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Như Xuân tại Remaps.vn