Như Thanh là một huyện miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Huyện Như Thanh nằm ở phía tây nam của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Triệu Sơn
  • Phía nam giáp huyện Quỳnh Lưu và huyện Nghĩa Đàn thuộc tỉnh Nghệ An
  • Phía đông giáp thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống
  • Phía tây giáp huyện Như Xuân và huyện Thường Xuân

Huyện Như Thanh có 587,3 km² diện tích tự nhiên, dân số năm 2018 là 95.360 người.,,

Huyện Như Thanh có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bến Sung (huyện lỵ) và 13 xã: Cán Khê, Hải Long, Mậu Lâm, Phú Nhuận, Phượng Nghi, Thanh Kỳ, Thanh Tân, Xuân Du, Xuân Khang, Xuân Phúc, Xuân Thái, Yên Lạc, Yên Thọ.

Bản đồ Huyện Như Thanh

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Như Thanh

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Như Thanh tại Remaps.vn