Huyện Na Hang nằm ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang.

Hiện nay huyện Na Hang có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Na Hang (huyện lỵ) và 11 xã: Côn Lôn, Đà Vị, Hồng Thái, Khâu Tinh, Năng Khả, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Nông, Yên Hoa.

Tọa độ: 22°21′14″B 105°23′16″Đ

Bản đồ Huyện Na Hang

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Na Hang

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Na Hang tại Remaps.vn