Lục Ngạn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Huyện Lục Ngạn nằm ở phía đông tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang 40 km về phía đông, có vị trí địa lý:

  • Phía đông và phía nam giáp huyện Sơn Động
  • Phía tây giáp huyện Lục Nam và huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
  • Phía bắc giáp huyện Chi Lăng và huyện Lộc Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Dân số năm 2019 là 226540 người với mật độ dân số là 223 người/km2

Huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Chũ (huyện lỵ) và 28 xã: Biển Động, Biên Sơn, Cấm Sơn, Đèo Gia, Đồng Cốc, Giáp Sơn, Hộ Đáp, Hồng Giang, Kiên Lao, Kiên Thành, Kim Sơn, Mỹ An, Nam Dương, Phì Điền, Phong Minh, Phong Vân, Phú Nhuận, Phượng Sơn, Quý Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Hoa, Tân Lập, Tân Mộc, Tân Quang, Tân Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.

Bản đồ Huyện Lục Ngạn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Lục Ngạn

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Lục Ngạn tại Remaps.vn