Huyện Lập Thạch nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương với ranh giới là sông Phó Đáy
  • Phía tây giáp huyện Sông Lô và thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Phía nam giáp huyện Vĩnh Tường (qua sông Phó Đáy)
  • Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Huyện Lập Thạch có diện tích 173,10 km², dân số năm 2008 là 123.664 người, mật độ dân số đạt 714,4 người/km².

Tọa độ: 21°26′37″B 105°28′23″Đ

Huyện Lập Thạch hiện có 20 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: Lập Thạch (huyện lỵ), Hoa Sơn và 18 xã: Bàn Giản, Đình Chu, Hợp Lý, Liễn Sơn, Quang Sơn, Thái Hòa, Triệu Đề, Văn Quán, Xuân Hòa, Bắc Bình, Đồng Ích, Liên Hòa, Ngọc Mỹ, Sơn Đông, Tiên Lữ, Tử Du, Vân Trục, Xuân Lôi.

Bản đồ Huyện Lập Thạch

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Lập Thạch

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Lập Thạch tại Remaps.vn