Lâm Thao là một huyện thuộc vùng bán sơn địa của tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Huyện Lâm Thao có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuôc, bao gồm 2 thị trấn: Lâm Thao (huyện lỵ), Hùng Sơn và 10 xã: Bản Nguyên, Cao Xá, Phùng Nguyên, Sơn Vi, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng.

Tọa độ: 21°19′17″B 105°17′17″Đ

Bản đồ Huyện Lâm Thao

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Lâm Thao

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Lâm Thao tại Remaps.vn