Lâm Bình là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Huyện Lâm Bình có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Lăng Can (huyện lỵ) và 9 xã: Bình An, Hồng Quang, Khuôn Hà, Minh Quang, Phúc Sơn, Phúc Yên, Thổ Bình, Thượng Lâm, Xuân Lập.

Tọa độ: 22°27′10″B 105°13′18″Đ

Bản đồ Huyện Lâm Bình

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Lâm Bình

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Lâm Bình tại Remaps.vn