Huyện Krông Búk nằm ở phía bắc tỉnh Đắk Lắk, có vị trí địa lý:

Huyện Krông Búk có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Pơng Drang và 6 xã: Chứ Kbô (huyện lỵ), Cư NéCư PơngEa NgaiEa SinTân Lập.

Bản đồ huyện Krông Búk

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Krông Búk

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Krông Búk tại Remaps.vn