Huyện Krông Ana nằm ở phía nam tỉnh Đắk Lắk, có vị trí địa lý:

Hai con sông chính trên địa bàn huyện là sông Krông Ana và sông Krông Nô.

Huyện Krông Ana có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Buôn Trấp và 7 xã: Băng AdrênhBình HòaDray SápDur KmălEa BôngEa NaQuảng Điền.

Bản đồ huyện Krông Ana

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Krông Ana

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Krông Ana tại Remaps.vn