Huyện Kế Sách có tọa độ địa lý từ 9°14’ đến 9°55’ vĩ độ Bắc và từ 105°30’ đến 106°04’ kinh độ Đông và là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Sóc Trăng, có ranh giới với 3 tỉnh Vĩnh LongTrà VinhHậu Giang, có vị trí địa lý:

Toàn huyện có 2 thị trấn và 11 xã, diện tích 352,83 km², dân số 149.174 người (vào ngày 1/04/2019).[2]