Ia Pa là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Ia Pa là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Chư Sê, Mang Yang, Kông Chro
  • Phía nam giáp huyện Krông Pa
  • Phía đông giáp huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
  • Phía tây giáp huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.

Huyện lỵ là xã Kim Tân. Huyện có diện tích 870,9 km², dân số là 57.948 người (năm 2021).

Gần 59.000 ha đất lâm nghiệp, trên 30.000 ha đất nông nghiệp (trong đó lúa nước thủy lợi trên 9.185 ha), diện tích ngô hàng năm gần 2.890 ha, diện tích sắn trên 5.666 ha, và trên 13.000 ha đất khá màu mỡ phù hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây thuốc lá, mía…;

Huyện Ia Pa có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 xã: Chư Mố, Chư Răng, Ia Broăi, Ia Kdăm, Ia Mrơn, Ia Trok, Ia Tul, Kim Tân (huyện lỵ) và Pờ Tó.

Bản đồ Huyện Ia Pa

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Ia Pa

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Ia Pa tại Remaps.vn