Hoằng Hóa là một huyện đồng bằng ven biển thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Huyện Hoằng Hóa có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
  • Phía tây giáp thành phố Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa
  • Phía nam giáp thành phố Sầm Sơn
  • Phía bắc giáp huyện Yên Định, huyện Hà Trung và huyện Hậu Lộc.

Huyện nằm ở ven biển phía đông của tỉnh Thanh Hóa, chiều dài bờ biển khoảng 12 km. Diện tích khoảng 224,56 km². Dân số huyện vào năm 2019 là 233.043 người.

Huyện Hoằng Hóa có 37 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bút Sơn (huyện lỵ) và 36 xã: Hoằng Cát, Hoằng Châu, Hoằng Đạo, Hoằng Đạt, Hoằng Đông, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Giang, Hoằng Hà, Hoằng Hải, Hoằng Hợp, Hoằng Kim, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu, Hoằng Ngọc, Hoằng Phong, Hoằng Phú, Hoằng Phụ, Hoằng Phượng, Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Sơn, Hoằng Tân, Hoằng Thái, Hoằng Thanh, Hoằng Thành, Hoằng Thắng, Hoằng Thịnh, Hoằng Tiến, Hoằng Trạch, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Trường, Hoằng Xuân, Hoằng Xuyên, Hoằng Yến.

Bản đồ Huyện Hoằng Hóa

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Hoằng Hóa

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Hoằng Hóa tại Remaps.vn