Huyện Hải Hà nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 69.013 ha. Dân số tổng cộng 62.240 người (2019), Mật độ 126 người/km². Huyện Hải Hà có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Quảng Hà (huyện lỵ) và 10 xã: Cái Chiên, Đường Hoa, Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Chính, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Sơn, Quảng Đức, Quảng Thịnh.

Bản đồ Huyện Hải Hà

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Hải Hà

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Hải Hà tại Remaps.vn