Huyện Duyên Hải nằm về phía nam của tỉnh Trà Vinh, cạnh cửa Định An của sông Hậu, có vị trí địa lý:

Bản đồ huyện Duyên Hải

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Duyên Hải

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Duyên Hải tại Remaps.vn