Huyện Dương Minh Châu nằm ở phía đông tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

Huyện Dương Minh Châu có diện tích 435,60 km², dân số năm 2019 là 119.158 người[1], mật độ dân số đạt 274 người/km².

Một phần hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn huyện, cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên toàn huyện.

Bản đồ huyện Dương Minh Châu

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí huyện Dương Minh Châu

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Dương Minh Châu tại Remaps.vn