Đức Cơ là một huyện biên giới nằm ở phía tây tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Huyện Đức Cơ có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Chư Prông và huyện Ia Grai
  • Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri, Campuchia
  • Phía nam giáp huyện Chư Prông
  • Phía bắc giáp huyện Ia Grai.

Huyện Đức Cơ có tổng diện tích tự nhiên là 724,28 km², dân số năm 2021 là 78.467 nhân khẩu.

Huyện Đức Cơ có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Chư Ty (huyện lỵ) và 9 xã: Ia Din, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Krêl, Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Nan, Ia Pnôn.

Bản đồ Huyện Đức Cơ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Đức Cơ

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Đức Cơ tại Remaps.vn