Đoan Hùng là huyện cực bắc của tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Huyện Đoan Hùng có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đoan Hùng (huyện lỵ) và 21 xã: Bằng Doãn, Bằng Luân, Ca Đình, Chân Mộng, Chí Đám, Hợp Nhất, Hùng Long, Hùng Xuyên, Minh Lương, Minh Phú, Minh Tiến, Ngọc Quan, Phú Lâm, Phúc Lai, Sóc Đăng, Tây Cốc, Tiêu Sơn, Vân Đồn, Vân Du, Vụ Quang, Yên Kiện.

Tọa độ: 21°37′26″B 105°11′04″Đ

Bản đồ Huyện Đoan Hùng

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Đoan Hùng

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Đoan Hùng tại Remaps.vn