Đak Pơ hay Đăk Pơ là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Huyện Đak Pơ nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp tỉnh Bình Định và thị xã An Khê
  • Phía tây giáp huyện Mang Yang
  • Phía nam giáp huyện Kông Chro
  • Phía bắc giáp huyện Kbang.

Huyện Đak Pơ có diện tích 502,62 km² và dân số năm 2021 là 41.160 người. Trung tâm hành chính của huyện là thị trấn Đak Pơ với diện tích 21 km² và dân số 5.194 người.

Huyện Đak Pơ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bảo gồm thị trấn Đak Pơ (huyện lỵ) và 7 xã: An Thành, Cư An, Hà Tam, Phú An, Tân An, Ya Hội, Yang Bắc.

Bản đồ Huyện Đak Pơ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Đak Pơ

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Đak Pơ tại Remaps.vn