Huyện Cù Lao Dung nằm ở phía đông tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý:

Huyện Cù Lao Dung có diện tích là 245,04 km², dân số năm 2020 là 64.455 người[2], mật độ dân số đạt 243 người/km².